top of page

5 typowych błędów wykonawczych w żelbecie?

Zaktualizowano: 3 kwi 2023
Właściwe ułożenie zbrojenia i betonowanie to umiejętności podstawowe dla

wykwalifikowanych pracowników budowlanych, jednak nasze obserwacje pokazują, że nierzadko zdarzają się błędy wynikające z przeoczenia lub zignorowania wymienionych poniżej zasad. Nasi autoryzowani partnerzy działający w standardzie SLAB SYSTEM® wykonują płyty fundamentowe z listą kontrolną, która przypomina o tych ważnych punktach, tak aby unikać poprawek przy odbiorze prac z kierownikiem budowy.


Oto częste błędy:


- mały zakład zbrojenia – ogólna zasada zbrojenia mówi o zakładzie 40 x średnica pręta czyli dla siatki fi8 mamy 32 cm dla pręta fi12 mamy 48 cm, stosowanie mniejszego zakładu powoduje, że zbrojenie nie jest traktowane jako ciągłe w obliczeniach konstrukcyjnych.

- niedostateczne powiązanie zbrojenia – zbyt luźne powiązanie zbrojenia powoduje, że może ono się przesunąć w trakcie betonowania. Jeżeli taka sytuacja nastąpi to może okazać się, że mamy niedostateczne zagęszczenie zbrojenia i nastąpią pękania struktury betonu w trakcie eksploatacji.

- brak lub za mała otulina betonu – zbrojenie aby miało znaczenie konstrukcyjne w żelbecie musi być otulone betonem co najmniej 3 cm, jeżeli zbrojenie dotyka krawędzi szalunku to nie ma ono wpływu na wzrost wytrzymałości struktury oraz dodatkowo narażone jest na korozję, która może wnikać do żelbetu i osłabiać go w dalszym stopniu.


- brak dozbrojenia narożnego lub przy przepustach kanalizacyjnych – naprężenia jakie występują w obszarze otworów mogą powodować pękanie struktury co nie ma znaczenia konstrukcyjnego. Znacznie ważniejsze jest wykonanie dozbrojenia w narożach w postaci poprzecznych prętów prostych zgodnie z projektem konstrukcyjnym lub 4 prętów pod kątem 90 st łączących belki podwalinowe.

- złe podkładki pod zbrojenie – niedopuszczalne jest stosowanie cegieł, kawałków betonu komórkowego czy pustaków ceramicznych jako podkładek pod dolne zbrojenie ponieważ mogą one zwiększać korozję zbrojenia lub powodować przesunięcie zbrojenia z racji ukruszenia czy destabilizacji.

- niewłaściwe dystanse między zbrojeniem dolnym i górnym – błąd może polegać na zbyt rzadkim ułożeniu dystansów co spowoduje obwisanie zbrojenia i za mały dystans między nimi. Drugi błąd to zbyt wysoki dystans, który spowoduje, że górne zbrojenie z ewentualnymi dozbrojeniami będzie znajdowało się zbyt blisko wierzchniej krawędzi betonu, co obniży jego działanie konstrukcyjne.

- zbyt słaba penetracja betonu – zdarza się, że wykonawca nie używa wibratora

wgłębnego lub używa go niedokładnie. Powoduje to powstawanie struktur powietrznych w betonie, co jest poważnie szkodliwe dla wytrzymałości. Ważne jest aby buława opierała się o zbrojenie, które przenosi wibracje w promieniu do 2m. Buławę należy umieszczać w betonie na tyle długo aby beton już nie osiadał lecz niezbyt długo aby nie doprowadzić do odmieszania betonu.

- zła pielęgnacja betonu – zbyt szybkie odparowanie wilgoci z betonu spowoduje jego popękanie powierzchniowe, co w skrajnym przypadku obniży wytrzymałość wierzchniej struktury żelbetowej. Wilgoć znajdująca się w betonie wystarczy do jego poprawnego wiązania dlatego należy co najmniej przykryć płytę foliami budowlanymi. Jeżeli temperatury są szczególnie wysokie niezbędne jest podawanie wody na beton tak aby powierzchnia była zawsze wilgotna.
268 wyświetleń

Comments


bottom of page