top of page

Jak poprawnie wykonać połączenie izolacji ściany z izolacją cokołu fundamentowego SLAB SYSTEM®?

Zaktualizowano: 3 kwi 2023

Połączenie izolacji ściany i cokołu płyty fundamentowej to ważne miejsce w budynku. Należy zadbać o ciągłość izolacji termicznej i zapobiegać wnikaniu wody, która mogłaby dostawać się do ściany. Mamy do wyboru kilka wariantów wykończenia cokołu w standardzie Slab System®.

1. naturalne połączenie izolacji ściany i cokołu To najpopularniejsze wykonanie tego miejsca, jednak należy zwrócić uwagę na dokładność wykonania połączenia płyt izolacyjnych z ściany z cokołem z XPS. Ważne jest aby izolacja do siebie przylegała a wszelkie nierówności muszą zostać wypełnione pianą. Ważne aby siatka położona na kleju wykańczała poziomy fragment izolacji ze ściany aby chronić to miejsce przed gryzoniami. Zaleca się zastosowanie listwy startowej jako najlepszej formy zabezpieczenia cokołu. Jeżeli inwestor zdecyduje się na tańsze zamknięcie tego miejsca siatką na kleju to należy wykończyć to miejsce tynkiem do cokołów podobnie jak pionowy element cokołu. Zaleca się zastosowanie masy szpachlowej STO Flexyl do hydroizolacji cokołów z szczególną starannością w miejscu połączenia XPS i EPS.

2. dołożenie izolacji na istniejący cokół i wyrównanie z izolacją na ścianie Rozwiązanie to powoduje, że nie mamy uskoku na elewacji zaznaczającego przejście izolacji z EPS w XPS. Brak tak zwanego cokołu nie stanowi problemu jednak zaleca się wykonanie opaski z kamieni wokół budynku i położenie masy szpachlowej STO Flexyl w miejscu styku tynku z kamieniami na wysokość około 0,5m. Dzięki takiemu rozwiązaniu woda, która spłynie po elewacji lepiej odpłynie do gruntu dzięki kamieniom dużej frakcji. W tym rozwiązaniu należy liczyć się z większym narażeniem na brudzenie elewacji przy ziemi.
244 wyświetlenia

Comments


bottom of page