top of page

Szalunek SLAB

W wyniku licznych konsultacji z konstruktorami i wykonawcami opracowaliśmy szalunek tracony Slab System® z XPS. 

infografika.png
infografika_2.png
infografika_1.png

Istnieje możliwość zakupu
samego szalunku SLAB SYSTEM

®

dr hab. inż IRENA ICKIEWICZ,
prof. Politechniki Białostockiej

Rozwiązanie SLAB SYSTEM® spełnia wymogi techniczne WT2021 oraz chroni podbudowę przed przemarzaniem zgodnie z normą PE-EN ISO 13793

bottom of page